FIRST AID FOR SNAKEBITE/सर्पदंशासाठी प्रथमोपचार

Snake bite

There are about 300 species of snake in India and 60 species of them are poisonous ,while 04 of them are more commonly seen: Cobra,saw scaled viper, Russell’s viper and common Krait. The points provides symptoms specific to each of these four snake. About 70%of all snake bite cases are from non poisonous snakes and hence the first thing you should try to do is calm the victim in cases of snake bite.

भारतात सापांच्या सुमारे 300 प्रजाती आहेत आणि त्यापैकी 60 प्रजाती विषारी आहेत, तर त्यापैकी 04 जास्त प्रमाणात आढळतात: कोब्रा, सॉ स्केल्ड वाइपर, रसेलचे वाइपर आणि सामान्य क्रेट. पॉइंट्स या चार सापांपैकी प्रत्येकासाठी विशिष्ट लक्षणे प्रदान करतात. सर्पदंशाच्या सर्व घटनांपैकी 70% प्रकरणे ही विषारी नसलेल्या सापांची आहेत आणि म्हणूनच सर्पदंश झाल्यास पीडित व्यक्तीला शांत करणे ही पहिली गोष्ट आहे.

NOTE OF CAUTION/सावधगिरीची सूचना:

Do not tie a tourniquet in cases of snake bite

सर्पदंश झाल्यास चावल्याठिकाणी व त्याच्या वरच्याबाजूस बांधू नका.

Snake venom dose not spread through blood.

सापाचे विष रक्ताद्वारे पसरत नाही.

Do not try to suck out poison from snake bite, or cut the wound open.

सर्पदंशातून विष बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करू नका किंवा जखम उघडून कापू नका.

Do not make the patient move too much.

रुग्णाला जास्त हालचाल करू नका.

In most cases ,if the snake has been killed, it should be taken to the hospital along with the patient to make sure the treatment is right but do not wast time in searching for the snake. It could lead to more casualty if the snake is not dead and only injured.

बहुतेक प्रकरणांमध्ये, साप मारला गेला असल्यास, उपचार योग्य असल्याची खात्री करण्यासाठी त्याला रुग्णासह रुग्णालयात नेले पाहिजे परंतु सापाचा शोध घेण्यात वेळ वाया घालवू नका. साप मेला नाही आणि फक्त जखमी झाला तर अधिक जीवितहानी होऊ शकते.

In case of snake bite, Use the RIGHT approach

R – Reassure the person (70% of sanke bite; from non poisonous snakes only 50% poisonous sankes inject 50% poisonous).

R – व्यक्तीला (Reassure) धीर द्या (70% साप चावतो; विषारी नसलेल्या सापांपासून फक्त 50% विषारी साप 50% विषारी इंजेक्शन देतात).

I – Immobilize the affected body part of the person.

I – व्यक्तीच्या शरीराचा प्रभावित भाग (Immobilise) थिर करा.

GH – Get to the Hospital Immediately.

GH – (Get to the Hospital) ताबडतोब हॉस्पिटलमध्ये जा.

T – Tell the doctor at the referred facility about presence of any symptoms (Pain, weakness, bleeding, etc)

टी – Tell to the doctor संदर्भित सुविधेतील डॉक्टरांना कोणत्याही लक्षणांच्या उपस्थितीबद्दल सांगा (वेदना, अशक्तपणा, रक्तस्त्राव इ.)

Leave a Reply