तुम्हाला पित्ताचा/असिडीटी त्रास आहे का? मग कमी करण्यासाठी हे आहेत घरगुती उपाय:Do you have acidity? then here are the home remedies to reduce it.

तुम्हाला पित्ताचा त्रास आहे का/असिडीटी मग कमी करण्यासाठी हे आहेत घरगुती उपाय:Do you have acidity then here are the home remedies to reduce it.

परिचय/Introduction:

सध्या लोकांना अॅसिडिटीचा त्रास होत असून त्याचे कारण वेगवेगळे आहेत. हायपर अॅसिडिटी ही एक सामान्य स्थिती आहे जी लाखो लोकांना प्रभावित करते. जेव्हा पोटात जास्त ऍसिड तयार होते, तेव्हा छाती आणि घशात जळजळ होते. ही स्थिती देखील उद्भवू शकते आणि उपचार न केल्यास अधिक गंभीर आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात. अशाप्रकारच्या समस्सेवर घरगुती उपाय खूप गुणकारी ठरतात व त्यांचे काहीही दुष्परिणाम पाहायला मिळत नाहीत. तर मग आपण अशाच प्रकारचे अॅसिडिटीवर गुणकारी घरगुती उपाय पाहू या.

Nowadays people are suffering from acidity due to various reasons. Hyperacidity is a common condition that affects millions of people. When the stomach produces too much acid, it causes burning sensation in the chest and throat. This condition can also occur and lead to more serious health problems if left untreated. Home remedies are very effective for such problems and they do not have any side effects. So let us see the effective home remedies for acidity.

1. Fennel/बडीशेप

Having around 1 teaspoon fennel powder with a glass of warm water relieves acidity and its symptoms like heartburn, bloating and improves digestion.

एका ग्लास कोमट पाण्यात सुमारे 1 चमचा बडीशेप पावडर घेतल्याने आम्लपित्त आणि छातीत जळजळ, सूज येणे यासारख्या लक्षणांपासून आराम मिळतो आणि पचन सुधारते.

2. Black Cumin Seeds/काळे जिरे

Chew cumin seeds directly or boil 1-2 teaspoon of them in a glass of water and drink it to relieve acidity.Black cumin seeds are gastro-protective. They are effective in reducing and preventing acidity and its symptoms like heartburn, pain, nausea, bloating, constipation.

अ‍ॅसिडीटीपासून आराम मिळण्यासाठी जिरे थेट चघळावे किंवा 1-2 चमचे एक ग्लास पाण्यात उकळून प्यावे.काळे जिरे गॅस्ट्रो-संरक्षणात्मक असतात. ते आम्लता कमी करण्यासाठी आणि प्रतिबंध करण्यासाठी प्रभावी आहेत आणि छातीत जळजळ, वेदना, मळमळ, सूज येणे, बद्धकोष्ठता यासारखी लक्षणे

3. Watermelon Juice/टरबूज रस

A glass of watermelon juice is effective in relieving acidity and is good for digestion as well.

एक ग्लास टरबूजाचा रस आम्लपित्त दूर करण्यासाठी प्रभावी आहे आणि पचनासाठी देखील चांगले आहे. टरबूजाचा रस आम्लाचा प्रभाव कमी करतो.

4. Cardamom/वेलची

Chewing 1 cardamom pod every day helps to prevent acidity, flatulence and improves digestion

दररोज 1-2 वेलची शेंगा चघळल्याने आम्लपित्त, पोट फुगणे आणि पचन सुधारण्यास मदत होते व आम्लपित्त कमी प्रमाणात स्रवते.

5. Jaggery/गूळ

Jaggery contains both potassium and magnesium, a lump of jaggery may just be what you need to calm your roiling tummy. Potassium is essential for maintaining pH balance and stimulating the production of mucus in the stomach lining. This prevents an acid overload and helps relieve your symptoms. Magnesium is required for keeping your digestive system strong and functioning normally, which reduces the risk of acidity and other digestive issues.

गुळामध्ये पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियम दोन्ही असतात, गुळाचा एक गोळा तुम्हाला तुमच्या पोटशूळ शांत करण्यासाठी आवश्यक असू शकतो. पोटॅशियम पीएच संतुलन राखण्यासाठी आणि पोटाच्या अस्तरात श्लेष्माचे उत्पादन उत्तेजित करण्यासाठी आवश्यक आहे. हे ऍसिड ओव्हरलोड प्रतिबंधित करते आणि आपल्या लक्षणांपासून मुक्त होण्यास मदत करते. तुमची पाचक प्रणाली मजबूत ठेवण्यासाठी आणि सामान्यपणे कार्य करण्यासाठी मॅग्नेशियम आवश्यक आहे, ज्यामुळे आम्लता आणि इतर पाचन समस्यांचा धोका कमी होतो.

6. Mint Leaves/पुदिन्याची पाने

Mint leaves not only aid in digestion but also bring a cooling effect to your entire system. For temporary relief as well as long term support against acid reflux, mint leaves are a simple yet elegant solution.

पुदिन्याची पाने केवळ पचनास मदत करत नाहीत तर आपल्या संपूर्ण प्रणालीवर थंड प्रभाव आणतात. तात्पुरत्या आरामासाठी तसेच ऍसिड रिफ्लक्स विरूद्ध दीर्घकालीन समर्थनासाठी, पुदिन्याची पाने एक साधे परंतु मोहक उपाय आहेत.

7. Buttermilk/ताक

The lactic acid in buttermilk normalizes the acidity in the stomach and gives a soothing effect. A glass of buttermilk topped with black pepper and coriander helps in instantly easing our symptoms of acidity.

ताकातील लॅक्टिक ऍसिड पोटातील आम्लता सामान्य करते आणि सुखदायक प्रभाव देते. काळी मिरी आणि कोथिंबीर टाकून एक ग्लास ताक घेतल्याने आम्लपित्ताची लक्षणे त्वरित कमी होण्यास मदत होते.

8. Ginger/आले

Chewing raw ginger or drinking ginger tea helps prevent acidity and its symptoms. It also aids digestion.

कच्चे आले चघळणे किंवा आल्याचा चहा प्यायल्याने आम्लपित्त आणि त्याची लक्षणे टाळण्यास मदत होते. हे पचनास देखील मदत करते.

9. Banana/केळी

Consuming bananas neutralizes acidity and gives relief from heartburn.A mixture of milk and banana helps to suppress excess acid secretion.

केळी खाल्ल्याने आम्लपित्त कमी होते आणि छातीत जळजळ होण्यापासून आराम मिळतो.दूध आणि केळीचे मिश्रण अतिरिक्त ऍसिड स्राव थांबवण्यास मदत करते.

10. Baking Soda/बेकिंग सोडा

Consuming 1/2 teaspoon of baking soda mixed in 1/2 cup of water gives quick relief from acidity and heartburn.

1/2 चमचे बेकिंग सोडा 1/2 कप पाण्यात मिसळून सेवन केल्याने ऍसिडिटी आणि छातीत जळजळ यापासून लवकर आराम मिळतो.

Conclusion: Above we have seen some home remedies to get relief from acidity which are completely safe and have no side effects so there is no harm in trying them. If you are allergic to any of the above substances, you should discuss with your medical authorities and take the right decision.

निष्कर्ष: असिडिटी पासून आराम मिळवण्यासाठी आपण वर काही घरगुती उपाय बघितले आहेत जे कि पूर्णपणे सुरक्षित असून यांचे काहीच दुष्परिणाम नसून ते वापरून पाहण्यास हरकत नाही. जर का आपणास वरील एखाद्या पदार्थाची अल्लेर्जी असेल तर आपण आपल्या वैदयकीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून योग्य तो निर्णय घ्यावा.

Leave a Reply